Öğrenci birlikleri JXK ve YXK, Uzun Yürüyüş eylemine çağrı yaptı

HABER MERKEZİ – Kürdistanlı Öğrenciler Birliği (YXK) ve Kürdistanlı Kadın Öğrenciler Birliği (JXK) bir açıklama yayımlayarak, 5-11 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Hannover ve Hamburg şehirleri arasında “Rêber APO’nun Özgürlüğü İçin, Birlikte Serhildan” şiarıyla yapılacak olan Uzun Yürüyüş eylemine çağrı yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“Kaybedecek bir dünyamız olmayabilir ama kazanacak bir dünyamız var!”

Kürdistanlı Öğrenciler birliği olarak, 5-11 Eylül tarihleri arasında Hannover’den Hamburg’a kadar gerçekleşecek olan uzun gençlik yürüyüşüne tüm öğrencileri, gençleri, aydınları ve kendisini toplumumuz karşısında sorumlu hisseden herkesi katılmaya çağırıyoruz.

Rêber APO’nun özgürlüğü talebiyle, uluslararası komploya karşı net bir duruş sergilemek için bir hafta boyunca yürüyeceğiz.

Dünya sisteminin içinde bulunduğu kriz ve topluma yönelik özel savaş karşısında, giderek daha fazla hareketler ve halklar ayaklanıyor ve ulus-devletin, şiddet ve sömürü politikasının ötesinde farklı bir sistem arayışına giriyor. Aynı zamanda, bu arayışa olan ihtiyaç her geçen gün daha belirgin bir hale geliyor. Devletlerin kendi vatandaşlarına yönelik şiddeti artırma hızı her geçen gün hızlanıyor. ABD ve Almanya’da polisin devam eden saldırıları giderek daha çok vahşileşiyor.

Topluma, özellikle de kadınlara karşı özel bir savaş sürdürülüyor. Türkiye ve Kürdistan’da Türk askerleri tarafından gerçekleştirilen tecavüzler, mevcut ve aynı zamanda şiddetli bir baskının etkisiyle susturulan ve direnişte hayatlarını kaybedenlerin talepleri ve hikayeleri duyulmasın diye tarih siliniyor.

Bu sistemi parça parça normalleştirmek isteyen bu mevcut süreç, tamamen tahakküm ve sermaye birikimine kendini adamış bir sistemin belirtisidir ve hem toplumu hem de her insanı en iyi nasıl kontrol edeceği açısından değerlendirir. Bu nedenle sistem, korku yaymak için toplumun tüm reflekslerini, özellikle gençlerin reflekslerini devletin eliyle bastırmaya çalışır. Ancak gençliğin doğası bu şekilde bastırılamaz.

Alternatifi yaşamak

Bu şiddet döngüsünü kırmak istiyorsak, bir yandan ortak hareket gibi ortak bir bakış açısına ihtiyacımız var. Tarihte adaletsizliği derinden hisseden ve ona karşı çıkan her zaman gençlik olmuştur. İnisiyatif sahibi bir genç, devletin sınırlarını kabul etmemiş bir genç. Diasporada yaşayan gençler olarak hep birlikte ayağa kalkıp, sistemin insanlık dışı politikalarına karşı örgütlenmeliyiz.

Bu sistemin alternatifi: Rêber APO’nun fikirleridir. Rêber APO, felsefesiyle dünyanın dört bir yanındaki insanların bu faşizme karşı ayağa kalkmasını sağlamıştır. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar onun felsefesiyle direnişi tanıyıp sahipleniyor. Bunlar sadece düşünceler değil, pratiğe geçti ve dünya çapında alternatif bir yaşamın umudu haline geldi.

Öğrenci birlikleri olarak, bu nedenle her düzeyde daha derin tartışmalara ve Rêber APO’nun felsefesiyle toplumun çeşitli boyutlarında alternatif bir sistem kurulmasına çağırıyoruz. Gençler, Rêber APO’nun fikirlerinden ayrı tutulamaz!

Rêber APO, ilerici ve demokratik bir bilimin geleceğinde ve dolayısıyla mevcut sosyal krizden çıkış yolları arayışında belirleyici bir rol oynayacaktır. Analizleri ve yaklaşımları, sömürge ve asimilasyon politikalarına karşı pratik mücadelede onlarca yıllık deneyimin sonucudur ve bu nedenle, her şeyden önce kapitalist modernitenin temel bir sorunu olarak tanımlayabileceğimiz pozitivist hakikat rejimine bir alternatif sunar.

Sistem güçlerinin kendi yarattıkları işkence sistemiyle Rêber APO’yu ve fikirlerini toplumumuzdan ayırmak için her türlü çabada bulunmaları da bundan kaynaklanıyor. Çünkü statükoları için büyük bir tehlikedir bu fikirler. Fakat Rêber APO’nun felsefesi bütün dünyaya yayıldı ve uzun zamandır enternasyonalist bir karaktere sahip.

Yani faşizme karşı savaşmak ve ona karşı alternatif bir sistem kurmak istiyorsak, bunu Rêber APO’nun serbest bırakılması için ciddi bir mücadele vermeden yapamayız. Bu ilk başta gençliğin görevi.

Çünkü biz genç başladık ve genç bitireceğiz!

Bu nedenle, tüm gençleri bu yılki Uzun Yürüyüş eylemimize katılmaya ve bu insanlık dışı sisteme karşı, Rêber APO ile bağlantımızı daha net göstermeye çağırıyoruz.

“Kaybedecek bir dünyamız olmayabilir ama kazanacak bir dünyamız var!”

Bijî Serok APO!
Bê Serok Jiyan Nabe!