akir baskini ve kahramanlarin ardindan 2

ÖZET
Tarık Buğra konusu Anadolu’da geçen roman ve hikâyelerinde Anadolu’nun ve Anadolu insanının pek çok özelliğine yer vermiştir. Bunlardan biri ve belki de Anadolu’daki aydın bakışını bizlere en iyi verecek olanı ise roman ve hikâye kahramanlarının okudukları yazarlar, şairler
ve bunların eserleridir. Kendi özel hayatında sıklıkla başvurduğu yazarlar ve kitaplar bu eserlerde de karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile sözü edilen roman ve hikâye kahramanlarının
okudukları eserler ve yazarlar ile yazıldıkları dönemler arasındaki bağlantı ve her ne olursa
olsun kitaptan ve okumaktan vazgeçmeyiş dikkatlere sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER
Tarık Buğra, Anadolu, Anadolu aydını, Anadolu’da okunan eserler, kitap ve insan ilişkisi

ABSTRACT
Tarık Buğra discussed charasteristics of Anatolia and Anatolian people in his novels and short
stories takes place in Anatolia. One of or maybe the most important factor that can give us the
perspective of Anatolian intellectuals is that the novels or short stories the caharacters read.
The writers or books he frequently applied in his life appears a lot in these works. With this
work the connection between the characters, books they read, the period and not to give up
reading books is noticed to the readers.

KEY WORDS
Tarık Buğra, Anatolia, Anatolian intellectuals, works read in Anatolia, connection
of books and people.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert