Bi Hev Re Serhildan

HABER MERKEZİ – Yurtsever Gençlik Haraketinin ‘Bi Hev Re Serhildan’ şiarı etrafında başlattığı özgürlük kampanyası, oldukça önemli olup tarihi gelişmeler yaşandığı bir sürece denk gelmektedir.

Özellikle Halkların Önderi Abdullah Öcalan’ın sağlığı, güvenliği ve özgür çalışma koşulları eksenli olan bu hamle; Kurdistan gençlik dinamiği ve enternasyonalist grupların var olan gidişata ‘dur’ demek için halkların özgür ve demokratik adil yaşam gerçekliğine yol açan yeni düşünce, sistem ve eşitlik ilkelerine dayalı komünal ilişki düzeyinin oluşması mücadelesini hedef aldığı için, kapitalist modernite sisteminin liberalist düşünce ve eğilimlerine karşı olan aktif ve özgür mücadele tarzı ve yüksek tempo ile karşı karşıya kararlı ve cesur adımlar anlamında, ‘Bi Hev Re Serhildan’ hamlesi önemli olmaktadır.

Avrupa’da başlayan Uzun Yürüyüş, Bakur, Başûr ve Rojava’da yapılan çeşitli gençlik eylem ve etkinlikleri, sosyal, kültürel, sportif ve siyasal olarak Kürt gençliğinin her alanda ve her açıdan kolektif harekete geçmesi ile kampanyayı daha da anlamlı hale getirecektir.

Gençliğin ‘Genç başladık, genç başaracağız’ sözünün pratik yaşamda ifade bulması, direniş özüne ve direniş kültürüne uygun, planlı ve uzun soluklu ilerleme hedefinin dönemsel açıdan ‘Heftenîn’ direnişi sahiplenen ‘Cenga Heftenîn’deki genç gerillaların fedai duruşuna uygun tarz ve üslup ile bu kampanyanın yürütülmesi oldukça önemli olmaktadır.

Direniş kültürü, başta gençlik olmak üzere tüm toplumu ve halkları kazanmanın, özgürlüğün yolunu açmaktadır.

Kapitalist modernite sisteminin her türü ideolojik, sosyal, sınıfsal, ulusal çapta hastalıklarına karşı alternatif geliştirme ‘Bi Hev Re Serhildan’ hamlesinin kapsayacağı çalışma ve mücadele alanları olmaktadır.

Yine, Kürdistan ve Ortadoğu somutunda çeteleşmiş TC devleti ve şu anki faşist dikta rejimin, yaşamın her alanında kokuşmuş AKP-MHP iktidarını yenilgiye uğratıp yıkılmasına yol açacak gençlik gücünün böylesi tarihi hamlesinin toplumun tüm kesimleri etrafında desteklenmesi vicdani, ahlaki olduğu kadar insani de bir sorumluluk olmaktadır.

Faşist TC rejiminin genç beyinleri ele geçirmeyi hedefleyen gençlik ve toplum yaşamına çok bilinçli olarak taciz, tecavüz, madde bağamlılığı noktalarında, yaygın halde geliştiren yozlaştırıcı kişi ve yapıların oluşumuna planlı izin veren, teşvik eden AKP-MHP’li faşistlerin açığa çıkması, deşifre edilmesi, teşhir edilmesi, suç işleyen kişi ve kurumların cezalandırılması ‘Bi Hev Re Serhildan’ hamlesinin daha kapsayıcı ve sonuç alıcı olmasına yol açacaktır.

‘Bi Hev Re Serhildan’ hamlesinin çalışma tarzı, temposu, kararlı ve cesur yürüyüşü başta Kurdistan gençleri olmak üzere Ortadoğu, Avrupa ve dünyada yaşayan yurtsever, demokratik, devrimci, çevreci, enternasyonalist kültürü ile yoğurulmuş tüm gençlerin bir araya gelmesinin, ortak hedef ve amaçta buluşturan ve 21. yüzyılın örnek ve direnişçi gerilla gençliği ile buluşturacak bir rol ve misyon sahibi olmaktadır.

Bilinci açılan, sorgulayan, karar sahibi, cesur, inisiyatifli, yaratıcı, üretken, katılımcı ve toplumsal olarak sorumlu davranan, yaşamda her türlü soruna karşı, cevap olabilecek sorumluluk sahibi gençlik ‘Bi Hev Re Serhildan’ hamlesinin geliştirilmesi ile ortaya çıkacaktır.

‘Bi Hev Re Serhildan’, Heftenîn’de fedaileşen ruh ve bilinci ile Önder Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlüğünün hızla gündemleşmesi yolunda önemli bir işleve sahiptir.

5 Eylül’de başlayan Uzun Yürüyüş, gençliğin mesajlarının büyük buluşma ile kitleselleşme hamlesi ve devrimci dinamiği tüm kamuoyuna ‘biz varız, ilerliyoruz, başardık, başaracağız’ deme sözünü, genç dinamiklerin öncülük misyonunu yeniden tüm toplum kesimlerine hatırlatacaktır.

Hasan Çarçella