Ararat Eteklerinden Munzur Maviliklerine

BEHDİNAN

Sizi tanımak, sizi yaşamak ne kadar büyüleyici olsa da şuan sizi anlatmaya çalışmak bir o kadar zor.

Bilen bilir, asidir ararat, sarptır. Öyle geçit vermez herkese. Ancak yaşamasını bilenleri saklar bağrında, güzelliğinin büyüsünde. Kimisine Vatan simgesi olmuş; kimilerine zapt edilmez bir kale… Herkesçe farklı resmedilir bu yüzden.  Nice tarihe ve tarihsel kişiliğe tanıklık etmiştir… Ferzende Beg, Broyê Heskî Têlî, Nuri Paşa’dan, Ahmet Kesip’e Sidar Malazgirt’e, Harun’a, Özgür’e, Gûlan’a, Welat’a, Ceng’e takî Sema Koçer ve Azad Tatvan’a kadar… Başkaldırının simgesidir Ararat, diz çökmeyenlerin, çökmeyeceklerin, buruşuk yüzlü cellatlara ölümü haykıranların simgesidir Ararat.

And içmişlerdi: tarihsel eksikliklerin tekerrür etmemesi için  nerede olursa olsun düşmana isyan bayrağı kaldırıların yanında olunacaktı. Seyid Rıza’nın çığlığına ses vermeye gideceklerdi Ararattan… ‘Onlarınki  varmak üzre yola çıktıkları Dersime, Araratta verilen uzun bir molanın öyküsü. Şehit Atakan arkadaşın bahsettiği Munzur suyuna ulaşma öyküsü. İlkbaharda açacak meşe ağaçlarına özlem, Dersim halkına biraz bilgi karşılığında ise nan ve torak öyküsü. Onlar bu iddia ile çıktılar yollara. Mutlaka gidilmesi, tutulması gerekiyordu verilen sözlerin.

Grubun iki öncü militanıydı Sema ve Azad arkadaş… Ararat eteklerinde tanımış olduğum bu arkadaşları, gördüğüm ilk anda insanda hayranlık uyandıran duruşları, fedakarlıkları, insana sarsılmaz bir güven veriyordu.

Sema arkadaşı ilk olarak bir gece vakti bize gelen öncü grupta görmüştüm. İlk olarak bütün arkadaşlarla teker teker tokalaştıktan sonra, grupta yükü en ağır arkadaşın yükünü direk sırtlayıp yola çıkmıştık. Boyu kısa bedeni ne kadar zayıf olsada o bütün inadıyla koyulmuştu yola. Daha ilk görüşte insanda bıraktığı  izlenim farkındalığın habercisiydi. duruşuyla iradenin zafer öyküsünü yazacağını anlatırdı. Çünkü Sema arkadaş neyi öğrenmişse onu yaşıyordu. Onun için Fedakarlık, fedailik yaşam tarzıydı.  Bu özellikleri anlamını  yaşamda bulurdu.. İnancı, iddiası, azmi sarsılmazdı. Sema arkadaş amaç ve hedeflerine kilitlenmenin insan olma haliydi. Amaca kilitlenmek sanki ona atfedilmiş gibiydi. Taa ki Zilan, Sema, Zınar, Doğa ve Eylem olana dek…

Azad arkadaşı ise uzun süre beklediğimiz bir noktaya  bizi ziyarete gelen bir grup arkadaş  içinde görmüştüm. Azad arkadaşı gördüğüm ilk anda  sırtındaki ağır çantasından kamburlaşmış beli dikkatte çarpıyordu. Onun çantası hep yanıdan olur. Nereye gittiyse kendisi ile taşırdı. Belki Dersimli çocuklara şeker götürmeyecekti ama umut doluydu çantası. Gelecek özgür günleri saklıyordu çantasında. O Dersim’in işgal altındaki güzel ülkemin çocuklarına özgürlüğü götürmenin andını içmişti.

Azad arkadaşı ilk gördüğümüzde gözlerinin içi gülümsüyordu. İnsanı kucaklıyordu bakışları. Azad arkadaş samimiyetin, içtenliğin yürüyen haliydi. Gözleri evreni andırıyordu. Kaybolmak, sonsuza dek boğulmak istiyordu insan. Bazen bir insan bu düzeye nasıl gelebilir diyorduk. Derviş gibi yaşıyordu. Onun için kendisinden önce yanındaki yoldaşı gelirdi. Bir derdi olan, sıkıntısı olanın gideceği çalacağı  ilk kapı olurdu . Her şeyin ilacı onda saklıydı. Aradan 14 yıl geçmesine rağmen o ilk gün kü gibi temiz ve bağlıydı.  Konuşurken ara ara utanır başını eğerdi. Düşmana karşı acımasız keskin bir kavgacı olduğu kadar yoldaşlarına karşı bir o kadar bağlı ve mutevaziydi. Azad yoldaş benzersizdi.

Mehşerin  namluları  dayanmış bize şafaktan.  Ararat’ı bir buğu bir hüzün kaplamış eteklerinde düştünüz siz. O gün iki yiğidi evladığı daha uğurladı içi kanaya kanaya.  Oturup ağlamıyoruz; bizler yasınızı tutmayacağız.  Bu size en büyük haksızlık olur. Alkış tutmak gerek ardınızdan, zılgıtlarla uğurlamak….

Kaldır başını yattığın yerden. Munzur suyu sizin için akıyor. Ararat güzel günlerinizi izliyor asaletiyle. Dersim’deki meşe ağaçları adınızı zikrediyor. Bastığınız her taş arkanızdan ağlıyor.  güzel ülkemin dört bir yanı Azad kesiliyor, Sema kesiliyor.

Sizler Dersim’i görmeyen ama Dersim’i en güzel şekilde yaşayanlardınız. Sonsuz olan sana giderken Dersim’den Ararata  bir Munzur suyu uzadı. Munzur sizi hırçınlığına Ararat ise bağrına bastı. O gece sonsuza ama sonsuza dek..

Gilidax da şehit düşen AZAD TATVAN ve SEMA KOÇER Yoldaşların Anısına…

NC/Bawer Agir