ÖZEL – Enternasyonalist Genç: Gerçekliğimizi Önderliğin fikirlerinde görüyoruz

QAMIŞLO – Hawar Lyoba Halklar Önderi Abdullah Öcalan’ın fikirlerinin dikkatini nasıl çektiğini şöyle anlatıyor: ”Avrupa’da bir çok Sosyalist, Ekolojik ve Feminst hareketler bulunmakta. Yalnız birlikte çalışmamaktadırlar. Her hangi bir birliktelikleri yok. Bundan kaynaklı Önderliğin fikirleri benim için çok dikkat çekiciydi çünkü her şeyi kendi içinde barındırıyordu.”

Enternasyonalist genç Hawar ile yaptığımız röportaj şu şekilde: 

”İsmim Hawar Lyoba’dır. Ben İsviçreliyim. Ben İsviçre’de tarım işiyle uğraşıyordum. Aynı zamanda sosyalist bir örgüt içerisinde yer alıyordum. Yalnız küçük bir örgüttü. Avrupa’da böyle büyük örgütler yok. Avrupa’da olduğum süreçte bir çok çelişkim vardı ve aynı zamanda bir çok sorunum da vardı. Avrupa’da herhangi bir toplumsallıktan bahsedemeyiz, misifirlik kültürü yok, doğru dürüst bir biriyle konuşmuyorlar dahi. Örneğin; kimse komşusunu tanımıyor. Bu şekilde bir çok çelişkim vardı. Bir arkadaş aracılığıyla Rojava Devrimini ve bu sosyalist fikri tanıdım. Öneriyle Rojava alanına geldim.”

‘Önderlik Fikirleri Var Olan Sorunların Çözümüdür’

Önderlik düşünceleri çok geniş ve derindir. Tüm konuları yorumluyor. Örneğin; Ekoloji konusu ve kadın üzerindeki zülmü ve baskıyı çok derin yorumlamış. Özgür, demokratik ve ahlaklı toplumu tanımlıyor. Çok dikkat çekicidir bu fikirler günümüz toplum sorunlarının hepsine çözüm aracı olabilir. Suriye’den tutalım Ortadoğu’ya ve bütün dünyaya kadar bütün sorunları çözebilir.

‘Önderlik Düşünceleri Her Şeyi İçine Alıyor’

Ben İsviçre’de olduğum zaman, anarşist birisiydim. Bu da sosyalist düşünceden bir bölümdür. Yalnız Önderlik düşünceleri kadar geniş değil. Anarşizm bir tek sınıf konusunu yorumluyor. Örneğin; ekolojik sorunları görmüyorlar. Toplumun genel sorunlarını görmüyorlar. Avrupa’da bir çok Ekolojik, Feminist ve Sosyalist örgüt bulunmakta yalnız bunlar birlikte hareket etmiyorlar ve birbirlerini tutmuyorlar.

‘Ekolojik Sorunlar Toplumsal Sorunlara Bağlı’

Önderliğin Ekolojik sorunlar üzerine yorumları da çok dikkat çekicidir. Önderlik diyor ki toplumsal sorunları çözmeden ekolojik sorunları çözemeyiz. Avrupa’da ekolojik örgütler liberal bir yapıya sahiptirler. Onlar öyle düşünüyorlar ki biz ekolojik sorunları kapitalist modernite içinde çözebiliriz. Zaten kapitalist modernite ekolojiye karşıdır. doğayı yok ediyor doğanın bütün kaynaklarını çalıyorlar. Önderlik ”biz kapitalist modernite içerisinde  ekolojik sorunları çözemeyiz” diyor.

‘Avrupa’daki Gençler Gerçekliklerini Önderliğin Fikirlerinde Görebilirler’

Bügün dünya tehlikili bir durumdadır. Kapitalist modernitenin etkisi çok büyüktür. Çok büyük toplumsal, ekolojik ve kadın sorunları var. Kapitalist modernite yaşamı bozmuş durumda. Rojava’da kapitalist sisteme karşı bir devrim gerçekleşmiş durumda. Yeni bir yaşam yaratma çabaları var. Kapitalist ve emperyalist güçler bu devrimi yenilgiye uğratmaya çalışmaktadır. Ölmeyi farz kılıyor. Önderliğin sosyalist düşüncelerini yok etmek istiyorlar.

Bu girişimlere karşı bizim herkesi örgütlememiz lazım.  Özellikle gençlik toplum içerisinde kendilerini değişim gücü olarak görmeliler. Her genç Rojava’ya gelebilir ve bu devrimin içerisinde yer alabilir.