YJA Star: Zin Avesta yoldaşımızı saygıyla anıyoruz

BEHDİNAN – YJA Star Merkezi Karargah Komutanlığı açıklamasında şunlar belirtildi:

“Uzun bir süredir özgürlük mücadelemizde her zaman en ön saflarda mücadele eden çok değerli özlü HPG ve YJA STAR Komuta Konsey üyemiz olan altı yıldır en zorlu mücadele sahalarımızdan olan Dersim sahasında YJA STAR komutanımız, Zin Avesta yoldaşımız, Şubat ayında yakalandığı kanser hastalığından dolayı şehadete ulaşmıştır.

Şehadete ulaşan Zin arkadaşımızın sicil bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Zin Avesta Adı Soyadı: Hafize Özdemir Doğum Yeri: Şırnak Anne – Baba Adı: Şemse – Sait

Şehadet Tarihi ve Yeri: Şubat 2020 / Dersim

Öncelikle Zin yoldaşımızın ailesi olmak üzere tüm yurtsever Kürdistan halkımıza baş sağlığı diliyoruz. Zin yoldaşımızın şahsında tüm şehitlerimizin anılarına bağlılığımızın sözünü yineliyoruz.

DÜŞMANIN DAYATTIĞI ONURSUZCA YAŞAMA HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEDİ

Türk devletinin Kürt halkına karşı faşist soykırımcı politikalarına hiçbir zaman düşmanın dayattığı onursuzca yaşama boyun eğmeyen Cizîra Botan’ın direngen yurtsever direniş geleneğiyle büyüyen Zin yoldaşımız çok erken yaşlarda düşmanın Kürt halkına, ezilen tüm halklara ve kadınlara dayatılan köleliği benimsememiş ve özgürlük arayışına girmiştir. Cizîra Botan’ın serhildan ruhuyla 1993 yılında PKK saflarına katılmıştır. Katıldıktan sonra ’94 -‘95 yılında Parti Merkez Okulu’nda temel bir eğitim almıştır. Önder Apo’nun bu süreçte geliştirdiği ve Kadın Özgürlük Mücadelesi için tarihsel adım olan kadın ordulaşması ve kadın örgütlüğü olan YAJK’ın ilan edilmesi Zin arkadaş üzerinde derin bir etki ve moral yaratmıştır. Kadın öncülüğünde gelişen Kürdistan devriminde bir militan olarak Önder Apo’nun özgürlük felsefesi ve perspektifleri ışığında ülkeye geçmiştir.

Zin yoldaşımız katıldığı günden bu yana sarsılmaz bir inançla, azimle, istikrarla, özveriyle ve emekle özgürlük mücadelemizde önemli sorumluklar üslenmiştir. Özgürlük mücadelemizin açığa çıkardığı mirasa karşı duyarlığı kadar bu mücadele içinde kendini eritircesine katmak ve anlamlı bir yaşam ve kişilik için onurlu amaçlar için tüm inancıyla yaşayarak mücadele etmiştir. Medya Savunma Alanları başta olmak üzere, Botan ve Dersim sahasında dönemin görev ve sorumluklarını omuzlamıştır.

Zin yoldaşımız çok önemli bir birikime ve tecrübeye sahip öncü bir komutanımızdı. Özgürlük hareketimizde kendini Önder Apo’nun hakikatinde yaratarak özgür kadın duruşunda ısrar etmiştir. Cinsiyetçi zihniyet ve anlayışlara karşı her zaman mücadeleci olmuştur. Kendi kişiliğinde PKK ve PAJK kimliğini derinleştirmiş, devrimci militan ölçülerini içselleştirmiş, olduğu her ortamda ideolojik örgütsel birikimiyle parti çizgisini korumuştur. Her zaman yanındaki yoldaşları bilinçlendirerek eğitmiş ve geliştirmiştir. Önderliğimize parti çizgimize karşı gelişen her türlü saldırı karşısında tavırsız kalmamıştır. Zin arkadaş PKK’nin sarsılmaz yoldaşlık ilkesinde, yaşama, yoldaşlarına olan duyarlığında ve bağlığında dürüstlük ilkesini esas alarak mütevazi duruşuyla tüm yoldaşlar için örnek bir duruşa sahip olmuştur. Bulunduğu her ortamda kendi rengini, sevgisini ve saygısını vermiş bir yoldaşımız ve komutanımız olmayı başarmıştır. İdeolojik örgütsel olduğu kadar da gerillacılıkta taktiksel olarak önemli bir tecrübe sahip olan Zin yoldaşımız, bu duruşuyla da düşmanın imha politikaları ve askeri yönelimlerini boşa çıkarmış ve düşmana darbe vurmuştur. Zin yoldaşımız Devrimci Halk Savaşında dönemin görev ve sorumluğunu büyük bir inançla üstlenmiş ve yönünü Saraların Zilanların Sorwxinlerin diyarı olan Dersim’e; Şehit Çetin ve Şehit Baran yoldaşlarla vermiştir. Mücadelemizin en zor döneminde bu arkadaşlarımızla Dersim saha komutanlığı görevini üslenmiştir. Bu yoldaşlarımızın öncülüğünde Dersim sahamızda güçlü bir direniş gelişmiştir.  AKP-MHP savaş konseptinin faşist soykırımcı politikaları başta olmak üzere İmralı’da ağır tecrit altında tutulan Önderliğimiz şahsında hareketimize ve  Kürt halkına  dayatılan imha politikalarına karşı tüm mücadele alanlarımızda olduğu gibi Dersim sahamızda da Baranlar’ın, Çetinler’in, Zinler’in , Doğanlar’ın, Dicleler’in, Delilalar’ın, Ronahi ve Ozanlar’ın, Atakan ve Çiçekler’in öncülüğünde Apocu ruhla devrimci halk savaşının öncülüğü yapılmıştır.

HPG ve YJA STAR çalışmalarımızda önemli bir emeği ve çabası olan Zin yoldaşımızı bir kez daha saygıyla anıyor. Zin yoldaş şahsında tüm devrim şehitlerimizi minnetle anıyor, şehitlerimizin direnişiyle yaratılan özgürlük değerlerimize sahip çıkarak, özgür Önderliğimizle özgür ülke hayallerimizi zaferle taçlandırmanın sözünü veriyoruz.”