KCK: Türk devleti YNK ile Hareketimizi karşı karşıya getiremeyecek

BEHDİNAN – KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Türk devletinin Süleymaniye kentini doğrudan hedef alan söylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KCK açıklamasında şu hususlara yer verildi:

“AKP-MHP ittifakının iktidarda olduğu Türk devleti kendilerine boyun eğmeyen, işbirlikçilik yapmayan, Kürt düşmanı politikalarına destek vermeyen her siyasi güce, ülkeye ve halka saldırdığı gibi şimdi de doğrudan Süleymaniye halkını hedef aldı. Kürt halkına karşı Bakurê Kurdistan’da soykırım politikası yürüten, Rojava, Başûrê Kurdistan, Şengal ve Maxmur’a sürekli saldıran Türk devleti doğrudan Süleymaniye şehrine düşmanlığını ilan etti. Türk Dış İşleri Bakanı, PKK Süleymaniye’de etkin, hakim biçiminde bir açıklamada bulunarak Şengal ve Maxmur gibi Süleymaniye’yi de vurma ile tehdit etti. Tescilli Kürt düşmanı Turancı faşist Devlet Bahçeli de Süleymaniye’yi açıkça hedef gösterdi. Çünkü Süleymaniye’de PKK etkin, söylemi başka anlama gelmemektedir. Yapacakları saldırıya zemin hazırlamak için böyle bir açıklama yapmıştır.

Süleymaniye, çağdaş Kürt yurtseverliğinin ilk şekillendiği, bu yönlü aydınlanmanın geliştiği ilk şehir durumundadır. Bu yönüyle yurtseverlik duyguları öne çıkan, ulusal birlik özlemleri yüksek olan Kürt şehirlerinin başında gelmektedir. Kürt düşmanı Türk devleti esas olarak da Süleymaniye’nin bu tarihsel geleceğine ve kültürüne saldırmaktadır.

Süleymaniye halkı ve çevresi her zaman yeni düşüncelere açık olmuştur. Bu açıdan Başûrê Kurdistan’da farklı düşünce akımları ve siyasal eğilimler çoğunlukla bu alandan çıkmıştır. Çünkü Süleymaniye ve çevresinin edebiyat, sanat ve kültürde yarattığı gelişmeler bu tür yeni oluşan eğilimlere zemin olmaktadır. Bu açıdan değerli aydın ve siyasetçi İbrahim Ahmet, Önder Apo ve PKK ile güçlü bir dostluk ilişkisi içinde olmuştur. Merhum Mam Celal de Önder Apo ile çok yakın ilişkiler kurmuştu. Yaşamının son anına kadar da Önder Apo ile bu dostluk ilişkilerini sürdürdü. Hastalanmadan önce Önder Apo’ya özgürlük kampanyası çalışmalarını başlatmıştı.

Bu tarihsel toplumsal gerçeklik, İbrahim Ahmet ve Mam Celal’in Özgürlük Hareketimizle ilişkileri, kuşkusuz bir Kürt şehri olan Süleymaniye’de Önder Apo ve PKK ile dostluk ilişkilerini geliştirmiştir. Önder Apo ve PKK’nin Başûrê Kurdistan halkı içinde sevgiyle, saygıyla ve sempatiyle karşılanması Süleymaniye ile de sınırlı değildir. Başûrê Kurdistan’ın diğer şehir ve kasabalarında da benzer duygular bulunmaktadır.

Mam Celal ve Önder Apo’nun PKK-YNK ilişkilerini iyi ve dostluk temelinde tutmaları onların Kürt önderleri olmalarının doğal sonucudur. PKK ve YNK tarihsel gerçekliklerine ve ilişkilerine ters düşmeyeceklerse bu mirasa sahip çıkmaları ve gereklerini yerine getirme sorumlulukları bulunmaktadır. Zaman zaman bazı sorunlar yaşansa da PKK ve YNK, önderlerinin miraslarına bağlı kılma çabası içinde olmuşlardır. Biz her zaman Mam Celal ve Önder Apo’nun kurdukları kardeşlik ve dostluk ilişkilerini sürdürme ve geliştirme yanlısı olduk. Bugün de bu eğilim ve isteğimizi sürdürmekteyiz.

TÜRK DEVLETİ YNK ÜZERİNDE BASKI KURUP PKK İLE KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYOR

Türk devletinin Başûrê Kurdistanlı siyasal partilere baskı yaparak PKK’ye karşı çıkma ve savaştırma politikası yürüttüğünü biliyoruz. Özellikle KDP ve YNK üzerinde bu baskı sürdürülmektedir. Türk devleti KDP politikalarından memnunluğunu her fırsatta dile getirmektedir. Süleymaniye’yi hedef göstermesi, YNK üzerinde amaçlarına istedikleri gibi ulaşamadıklarını göstermektedir. Bu tür açıklamalarla YNK üzerinde baskı kurup PKK ile karşı karşıya getirmek istedikleri anlaşılıyor. Öte yandan Süleymaniye’de Şehit Cemil ve Şehit Demhat yoldaşlara yönelik yaptığı saldırılar gibi gerçekleştirmek istediği saldırıları gerekçelendirmeye ve normalleştirmeye çalışmaktadır.

En son Süleymaniye’ye bağlı Şarbajar kasabasında bir köye yapılan saldırıda şehadetlerin ve yaralıların olduğu haberleri basına yansımıştır. Bu saldırıda şehit düşenleri saygıyla anıyor, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Anlaşılıyor ki, Türk devleti bundan sonra Süleymaniye’ye yakın alanları daha fazla hedefleyeceği anlaşılmaktadır. Buna karşı halk harekete geçmediği takdirde bu saldırıları giderek yaygınlaştıracaktır. Bu saldırılar için de Başûrê Kurdistan’da gençler, kadınlar ve halk içinde Önder Apo’ya ve Kürt Özgürlük Hareketine yönelik sempatiyi gerekçelendirecektir.

PKK’nin Kürdistan’ın 4 parçasının her şehrinde ve kasabasında, dünyanın her yerinde bulunan Kürtler içinde sempatizanları ve dostları bulunmaktadır. Kuşkusuz Başûrê Kurdistan ve Süleymaniye’de de Önder Apo ve PKK’nin ideolojik-politik çizgisine yakınlık duyan ve dostluk gösteren Kürtler vardır. Kürt aydınları ve siyasetçileri içinde de PKK’nin dostları bulunmaktadır. Süleymaniye’nin en büyük şairlerinden olan ve siyasi yaşamı YNK içinde geçmiş bulunan Şerko Bêkes de Önder Apo ve PKK’nin çok değerli bir dostuydu. Bu dostluğunu da son nefesine kadar sürdürmüştür.

TÜRK DEVLETİ YNK İLE PKK’Yİ KARŞI KARŞIYA GETİREMEYECEKTİR

Farklı partiler olan PKK ve YNK’nin birbirlerine yönelik eleştirileri olabilir. Biz gerektiğinde bu eleştirilerimizi YNK’ye iletiyoruz. Ancak biz, Süleymaniye halkına yurtsever ve ulusal birlik duyguları olan bir halk olarak büyük bir değer verdiğimiz gibi YNK ile de bir Kürt partisi olarak her zaman dostluk ve kardeşlik temelinde ilişkiler içinde olmaya çalışıyoruz. YNK açısından da PKK ile dostluk ve kardeşlik içinde olmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Türk devletinin baskıları ve saldırıları YNK ile Özgürlük Hareketimizi karşı karşıya getiremeyecektir. Süleymaniye halkı tüm sömürgecilere ve Kürt düşmanlarına karşı tutarlı ve kararlı mücadele içinde olduğu gibi, duruşuyla Türk devletinin bu saldırganlığına da gereken cevabı verecektir.

Türk Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamaları yürüttükleri kapsamlı saldırılarla bağlantılı, planlı ve amaçlı bir saldırıdır. Tüm Kürt halkının ve siyasi güçlerinin bu saldırılar karşısında duyarlı olacağına, duruşlarıyla bu oyunları boşa çıkaracağına inanıyoruz. Türk devleti ve Çavuşoğlu ne yaparsa yapsın Kürtleri birbirine düşürme savaşında başarılı olamayacak, Süleymaniye halkı başta olmak üzere, Başûrê Kurdistan halkının yurtseverliği bu oyunu duruşuyla boşa çıkaracaktır.”