KCR: Zaman Gerilla olma zamanıdır

HABER MERKEZİ – Komelgeha Ciwanên Rojhilatê Kurdistanê 15 Ağustos diriliş bayramı vesilesiyle bı açıklama yaparak gençleri Gerilla saflarına katılma konusunda çağrıda bulundu.

KCR’nin yaptığı açıklama şöyle:

Biz Komelgeha Ciwanên Rojhilatê Kurdistanê(KCR) olarak yeniden doğuş ve direniş hamlesi olan 15 Ağustos bayramının 37. yılının başlangıcını Önder APO, Kürdistan devrim şehitlerine, yurtsever halkımıza, düşmana karşı dört parça Kürdistan’da mevzilerde ve faşist ve soykırımcı düşmana karşı direnişte olan bütün yoldaşlarımızın bayramını kutluyoruz.

Biz böyle bi süreçteyiz ki soykırımcı ve faşist düşman Kürtlerin varlığını, her türlü yok sayıyor ve kimse Kürtlerden söz etmeyecek gibi hayallere kapılıyor, Önder APO’nun öncülüğünde Kürdistan’da mücadele yayıldı ve 15 Ağustos 1984 yılında Komutan Heval Egîd (Mahsun Korkmaz) ilk kurşunu soykırımcı ve faşist rejimin ordusu karşısında patlattı. Botanda patlatilan bu ilk kurşun kan emici düşmana karşı patlatıldı, bu Bakur Kürdistan’ın Kürtlerini tekrardan ölüm uykusundan uyandırıp, bir ışık gibi dört parçasını aydınlatıyor. Bu aydınlık Rojhilatê Kürdistan’da da yansımasını buldu ve Rojhilatê Kürdistan halkımızıda aydınlattı. Bu ışık gençleri ve kadınları direniş saflarına katmış ve harekete geçmelerini sağlamıştır. Rojhilatê Kürdistan gençleri, 15 Ağustos 2006’da Önder Apo’nun ışığı ve felsefesiyle, 15 Ağustos’un desteğiyle İran’ın işgalci, cani ve faşist rejimine karşı mücadelesini örgütledi. İlk konferansla olan Rojhilatê Kürdistan Gençlik Derneği’ni(KCR) kurdu. 

Bilindiği üzere İran’ın işgalci, soykırımcı ve faşist rejimi, yıllardır halkının ve İran halkının soykırımı ve imhası uzerinden varlığını sürdürmektedir. Apoyi gençler baskın işgal ve soykırım politikalarına karşı Doğu Kürdistan’da bir direniş çemberi oluşturdu. Bu direniş döngüsü, Egîd komutanın ilk kurşunuyla başladı ve bugüne kadar devam ediyor. Bu direniş döngüsünün onlarca yoldaşımız şehit oldu. Bu veesile ile KCR’nin ilk şehidi olan Şehid Heriş Garzan şahsında tüm kürdistan devrim şehitlerini anıyoruz. Aynı zamanda Rojhilat Apucu genç kadın öncüsü olan yoldaş Faraşin Cilbako ve Madara Azad’ı anıyor sözümüzü onların şahsında bir kere daha yineliyoruz.

Kürdistan’ı dörde bölen düşmanımız, imha ve soykırım dört parça Kürdistan’da çeşitli politikalar izlemektedir. Ama Kürt halkının imhası ve soykırımı için birlikte çalışıyorlar. Şimdi Kürdistan’ın dört parçasındaki düşman eskisi kadar güçlü değil ve içinde bir çürüme hissi var. Ama yine de o imha ve soykırım amacından vazgeçmedi.
21. yüzyılda da Kürdistan’ı kendi egemenliği altına koymak istiyor. Bu hem askerî yönden ülkemizi işgal ediyorlar, talan ediyorlar ve hemde piskolojik savaşla, kültür soykırımı, coğrafya soykırımı, ekonomik soykırım, toplumsal soykırımla toplumumuzu yok etmek istiyorlar.

İran’ın işgalci, soykırımcı ve faşist rejimi bu politikalarda Türkiye, Suriye ve Irak işgalcileri ile işbirliği yapmakta ve bu politikaları en acımasız olarak uygulamaktadır. Kadına, genç ve tüm topluma olan üzerine olan saldırılar bu planla uygulanmaktadır.

Dört parça Kürdistan’da bu düşman politikalarına karşı direnen ve bu politikaları boşa çıkarmaya çalışan Apocu Hareket’tir. Apocu Hareket toplumu, kadınları ve gençleri uyarıyor, irade ve güç haline getiriyor. Yine Kürdistan Gerillaları düşmanın tüm saldırılarını boşa çıkartyor ve ülkemizi düşmanlardan koruyor. Düşman da buna göre hareket ediyor ve gün geçtikçe başta Önder APO olmak üzere Kürdistan Gerillaları, kadınlara ve gençlere daha çok saldırıyor. Önder APO’ya karşı tecriti devreye sokuyor, işkence ve susturma politikalarını devreye koyuyor. Kürdistan Gerillalarına karşı dört parça da yok etme operasyonları yürütmekte. Dünya da yaşam ideolojisi haline gelmiş kadın ideolojisine karşı tecavüz politikalarını devreye sokmakta. Toplumu yaratan güç olan gençliğe karşı da İradesizleştirme, toplumdan uzaklaştırmai, sürgün etme politikaları yürütmekte.

Devrimci ve Yürtsever Gençlik;

KCR olarak düşmanın bu politikalarına karşı yıllardır direnişimiz devam etmekte. Bu mücadele sürecinde binlerce arkadaşımız mücadele saflarına katıldı. Bir çok arkadaş ta şehadet makamına ulaştılar. Şehid Hêrîş’lerden Faraşîn ve Madorayan, Şehid Çalak’tan Hêmînan ve Dersim’e, Şehid Zal’dan Dilovan ve Derwêş’ler kadar büyük bir direniş gösterildi ve özgürlük bayrağını göklerde taşıdılar. Bu bizim için yıllarca mücadele etmemize yetecektir.

Düşmanın bu arkadaşlarımızı şehit düşürmesinin sebebi Gerilla olmaktı. Çnkü bu arkadaşların Gerilla olmaları düşmana karşı başkaldırmış olmaları fedaice ve büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Eğer düşmana karşı mücadele olmazsa o zaman şehadetler de olmayacak. Eğer şehadet olmazsa kimse ne özgürlükten ne de Kürdistan’dan bahsedebilirdi. Kürdistan lafını canlı tutan özgürlük gerillalarıdır. Bundan kaynaklı Düşman saldırıları nerde olursa olsun hangi yöntemle olursa olsun en çok Gerilla üzerinde saldırılarını yoğunlaştırmaktadır.

Rojhilat Kürdistan’ında Özgürlük Gerillaları Mako’dan İlama kadar, işgalci rejime karşı direnişteler ve Kürt halkının şerefini korumaktalar. Özgürlük umutlarını yükselten ve gerçekleştiren Gerillalardır. Kadınların ve gernçlerin hayalleri Gerilla olmakla canlılığını korumakta.

Devrimci ve Yurtsever Gençlik;

Biz KCR olarak bu esaslar üzerinde 15 Ağustos yıl dönümünde Gerilla saflarına katılma hamlesi başlatıyoruz. ”DEM DEMA GERİLLA YE” sloganıyla tüm devrimci ve yurtsever gençliğe sesleniyoruz. İşgalciliğe karşı herkes yönünü Gerilla saflarına vermeli ve bu düşmana karşı ülkesini savunmalı.

Rojhilat Kürdistan’ında ve İran’da başarının yolu Gerillacılıktır. Gerillacılık devrimciliğin ölçülerini artırmakta ve düşmanı sarsmaktadır. Gerillacılık özgürlüğünü ve devrimini kendin gerçekleştirmektir. Üniversite, okul işçi ve işsiz gençlik gerillalaşarak Rojhilat ve İran devriminin öncüsü haline gelebilirler. Gerillaya katılan gençler şeref sahibi olmaktadır.

Üniversitei okul, işçi ve işsiz gençliğine çağrımızdır; Gerilla saflarında yerlerinizi alın ve toprağınızın savunucuları olun. Düşman bir tek Gerilla güçlendirilmesiyle yenilgiye üğratılabilir.

Bilindiği üzere Kürdistan ve İran’da kadına, gençliğe ve topluma karşı yapılan saldırıların arkasında silahlı İran güçleri bulunmakta. Aynı zamanda İran güçleri Kürdistan’ı işgal eden ve katliamlardan geçiren bir rejimdir. Bu güçler mafya gibiler, Kürt halkına ve İran halkına karşı saldırı konumundalar ve toplumun özgürlük arayışlarını silahlı gücüyle yok etmek istemektedirler. Bundan kaynaklı tüm Kürdistan ve İran gençliğine çağrımız silahlı güçlerin hizmetine girmeyip Gerilla saflarına katılmasıdır.