Kürt Halkının Ve Kadının Doğuşu: 15 Ağustos-I

HABER MERKEZİ – 15 Ağustos tarihinde Kürdistan dağlarında atılan ilk mermiyle, insanlığın kapitalizm kıskacındaki çaresizliğine açılan çözüm yolu tüm Dünya’yı nefessiz kalmaktan kurtaracaktı. 15 Ağustos atılımı ile Kurdistan dağlarında gerillanın varlığı hissedilirken Şehit Egit komutanlığında atılan ilk mermi kapitalizmin iflas bayrağını çekeceğinin habercisi olmuştur. Faşizmin kulaklarında çan sesleri çalmış, sömürgecilik Kürdistan’da mefta olmuştur.

15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh’ta atılan ilk mermi sadece bir halkın değil, tüm Dünya kadınlarının Ortadoğu şahsında köleliğine sıkılan ilk kurşunu olmuştur. Erkek egemen zihniyeti ile yönetilen Dünya’ya karşı, 15 Ağustos ruhu bir diriliş ve özgürlüğe doğuş ruhu var edilmiştir. Bu ruhla Kürdistan’lı kadınlar yönlerini dağlara verecek, özgürlük uğruna, canlarını Kürdistan halkına feda edeceklerdi.

15 Ağustos atılımında kadınlar birebir yer almasa da sonrasında büyük mücadeleler sonucunda, evlerinden çıkamayan kadınlar, özgür dağlarında düşmanlarına mermi sıkmış, direnişi esas alarak, köle kadını yok etme yolunda kararlıca ilerlemişlerdir.

Şehit Egit’in 15 Ağustos’taki duruşu PKK’nin ideolojik ve askeri kimliğinin tanımı olurken, açtığı yolda binlerce genç kadın öncülük rolünü üstlenmiş, Zilanlaşmıştır. 15 Ağustos’la selamlanan Kürdistan halkına ve genç kadınlarına çağrı niteliğinde olmuş, gerillalaşma yolunda ilk adımlar atılmış, kadın ordulaşması yolunda önemli adımlar atılmıştır. Gerilla kendi öz gücüyle direnmenin ne olduğunu da bu pratiğiyle bir kez daha ispatlamıştır. 15 Ağustos parti tarihimizde bilinçli ve örgütlü bir mücadele tarzı ve yönteminin adı olurken,15 Ağustos hamlesiyle düşmanın kalbinde büyük bir korku yarattığı gibi ezilen halkında umut ışığı olmuştur.

İşgalcilere korku salan 15 Ağustos hamlesi yıllardır Kürdistan dağlarında gerillanın attığı bu adımla kurumuş bir ağaç olan Kürt halkı yeniden yeşertilmiştir. Kürt gençliği ve genç kadınları öncülük yükünü omuzlamış Şehit Egit’in takipçisi olarak bugün Kurdistan dağlarında amansız bir direnişinin içine girmişlerdir.

KAYNAK: Kürt Halkının Ve Kadının Doğuşu: 15 Ağustos-I