ÖZEL – HDP Gençlik Meclisi faşizme ve tecride karşı alanlara çıkıyor

AMED – Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi ve Genç Kadın Meclisi, partinin “Demokratik Mücadele Programı” kapsamında “Hep birlikte harekete geç” hamlesi başlattı. Gençlik Meclisi, hamleyle iktidarın gençlere dönük politikalarına karşı örgütlenme ve mücadele sürecine giriyor.

GENÇLİK ALANLARA ÇIKIYOR

Öncelikle iktidarın eğitim politikalarına karşı harekete geçen Meclis, salgın sürecinde eğitimden uzak kalan öğrencilerle buluşarak, iktidarın dayattığı sisteme karşı alternatif arayışlara giriyor. Yine OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle akademisyenlerin ihraç edilmesiyle düşünceye dönük darbeye karşı mücadele eden Meclis, aynı politikalar sonucunda fişlenen, bursları kesilen, üniversitelerden ve yurtlardan atılan gençlerle birlikte, özgür, özerk, bilimsel, parasız ve anadilde eğitim talebiyle buluşmalar gerçekleştirecek ve alanlara çıkacak.

Ayrıca eğitim politikalarıyla zihinsel özgürleşmeyi engelleyen iktidara karşı karalaşmalara giden Meclis, hamleyle yozlaşma ve ajanlaştırmaya karşı harekete geçiyor. Meclis, gençlerin kendi geleceklerini belirlemek için bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

İKTİDARA CEVAP

Hamlenin bir diğer hedefi ise “Z kuşağı” olarak tanımlanan ve “düşünmeyen” olarak sınırlandırılan, ayrıca iktidar tarafından “oy deposu” olarak görülen gençlerle bir araya gelerek, iktidarın politikalarına cevap vermek.

Hamleyle alternatif alanlar yaratmayı hedefleyen Meclis, oluşturacağı “Siyaset Akademileri” ile eğitim süreci başlatıyor.

GENÇLİK YÜRÜYÜŞLERİ

Meclis, bu kapsamda Kürdistan, Türkiye ve dünyadaki bir çok gençlik örgütleriyle birlikte ortak mücadeleyi hedefliyor. Faşizme karşı ortak mücadele şiarıyla eylem ve etkinlikler örgütleyecek olan Meclis, 1 Eylül’de Amed ve İstanbul’da büyük gençlik yürüyüşleri planlıyor.

GENÇ KADINLAR KOLLARI SIVADI

Genç Kadın Meclisi’nin öncülük ettiği hamleyle, özellikle Kürdistan’da özel savaş politikalarının bir sonucu olan kaybettirilme, taciz ve tecavüze karşı güçlü çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlk etapta özel savaş politikalarına karşı bilinçlendirme-teşhir etme-harekete geçirme adımlarını işletecek olan genç kadınlar, iktidarın kadın kazanımlarından biri olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı kapsamlı mücadele yürütmek için harekete geçiyor. Genç kadınlar, kadın kazanımlarına sahip çıkmak temelinde “İzin verme-Harekete Geç” şiarıyla demokratik eylem alanları oluşturacak.

LİCE’DEN CUDİ’YE TALANA KARŞI HAREKETE GEÇ

Ekolojik soykırıma karşı da önemli çalışmalar yürüten Gençlik Meclisi ve Genç Kadın Meclisi, Hasankeyf’ten Kaz Dağları’na, Lice’den Cudi’ye doğa talanına karşı da harekete geçiyor.

TECRİTE KARŞI MÜCADELE

Hamlenin en önemli ayaklarından birini, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecride karşı yürütülecek mücadele oluşturuyor. 22 yıldır İmralı özelinde bir bütünen toplum üzerine yürütülen tecride karşı harekete geçen gençler, başlattığı bir dizi çalışmayı da sürdürüyor. Bununla birlikte iktidarın savaş politikalarına karşı mücadele yürütecek olan gençler, faşizme ve tecride karşı demokrasi temelinde eylem ve etkinlikler gerçekleştirecek. Gençler, hamleyle gençlik alanlarını inşa ederek, faşizme karşı direniş hattını geliştirmeyi hedefliyor.

TOPLUMUN SORUNLARINA KARŞI REFLEKS

HDP Parti Meclisi ve Genç Kadın Meclisi Üyesi Betül Ünsal, gençlerin her dönem sokaklarda, alanlarda hareket halinde olduğunu, toplumun bütün sorunlarına dair refleks gösteren konumda olduğunu belirterek, pandemi sürecinde yapılan “Evde kal” çağrılarının toplumsal muhalefeti susturmakla birlikte gençlerin ve genç kadınların da susturulmaya çalışıldığını söyledi. Bu politikaların devam ettiğine dikkat çeken Ünsal, “HDP’nin Şubat ayında gerçekleştirdiği büyük kongreyle bir heyecan açığa çıktı. Aslında pandemi süreciyle o umut ve heyecana da bir saldırı gelişti. ‘Evde kal’ çağrısıyla gelişen bir süreçte, İnfaz Yasası’yla ilk saldırı kadınlara dönük oldu. Taciz ve tecavüz failleri serbest bırakıldı. Yine bu süreçte iktidar yetkililerinin hedef göstermesiyle kadın kurumları hedef alındı. Rosa Kadın Derneği ile başladı, TJA ile devam etti. Toplumun değişim ve dönüşümün temel gücü olan kadına saldırı hız kesmeden devam etti. Ardından taciz ve tecavüz olaylarında ciddi bir artış yaşandı” şeklinde konuştu.

‘ÖZEL SAVAŞA KARŞI HAREKETE GEÇ’

Genç kadınlar ve gençlere dönük özel savaş politikaları karşısında HDP Gençlik Meclisi ve Genç Kadın Meclisi’nin “Harekete geç” hamlesini başlattıklarını aktaran Ünsal, “Güvenliğin en üst düzeyde olduğu Dersim’de Gülistan Doku kayboluyor. Bölgede gençliği kimliğinden koparmaya dönük politikalardan biri de artan ajanlaştırma, taciz ve tecavüz politikalarıdır. Bir hükümet politikası olan son süreçte uzman çavuşların bir bütünen genç kadınları taciz ve tecavüze maruz bırakarak, toplumsal ve ahlaki değerlerine bir saldırı söz konusu. Bu bilinçli bir politika. Yine batıda HDP Gençlik Meclisi ile birlikte mücadele eden gençlik örgütlerine de ciddi bir saldırı var. Birlikte mücadele ile faşizme karşı bir kazanım elde edileceği ortada. Bir araya gelen gençlik kesimlerine dönük bir saldırı var. Gözaltılarla, tutuklamalar, kaçırmalarla faşizme karşı tepkisini geliştiren gençliği mücadeleden koparmaya dönük bir politika işleniyor. Tam da bu noktada saldırılara karşı ‘hareket geç’ kampanyası başlattık” dedi.

TOPLUMSAL REFLEKSİ HAREKETE GEÇİRME

“Harekete geç” hamlesiyle alternatif alanlar yaratma, toplumsal refleksi tekrar harekete geçirmeye dönük bir hamle ilan edildiğini kaydeden Ünsal, şunları söyledi: “Hamleyle bütün gençlik kesimlerine ulaşarak, onlara dair alternatif ve özgür bir yaşamın mümkün olduğunu, kendi geleceklerini örmeye dönük bir adımın olduğunu belirterek bu hamleyi ilan ettik. Bütün gençlik kesimlerine dönük kendi özgün politikalarımızı belirleyerek, aslında yaratılan bütün baskılara karşı harekete geçiyoruz. Aynı zamanda toplumsal hareket geliştirmeye dönük bir hamle ilan ettik. AKP-MHP iktidarının gençler üzerindeki politikalarına karşı inşa ve direniş alanları yaratacağız.”

‘FAŞİZMİN SONUCU TECRİTTİR’

Gençlere dönük baskıların PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin sonucu olduğunu vurgulayan Ünsal, “Faşizmin sonucu tecrittir. Bu hamleyle faşizme karşı harekete geçtiğimiz her noktada, bir bütünen tecridi kaldırmaya dönük bir mücadele açığa çıkaracağız. Yarattığımız her eylem ve etkinlik, her karşı duruş Sayın Öcalan üzerindeki tecridi kaldırmaya dönük bir adım olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

GENÇ KADINLAR ÖRGÜTLENİYOR

HDP Parti Meclisi ve Genç Kadın Meclisi Üyesi Berfin Can, kampanyanın temel amaçlarından birinin kadın katliamları, şiddet, taciz ve tecavüze karşı genç kadınların örgütlenmesi olduğunu söyledi. Son zamanlarda artan kadına yönelik taciz ve tecavüz ile gözaltı ve tutuklamalar dikkat çeken Can, bunun Kürt kadınlar şahsında tüm kadınlara dönük saldırıların devamı olduğuna işaret etti.

KADIN DOĞASINDA SÖMÜRÜ YOK

Kadının doğasında iktidar anlayışı, baskı ve sömürüye dayalı bir yaşam olmadığını, bu nedenle sürekli saldırıların hedefi olduğunu dile getiren Can, “Erkek zihniyetinin var ettiği sömürü, baskı ve hükmetme zihniyetini her yere yaymaya çalışıyor. Buna karşı mücadele eden, alternatif arayışı içerisinde olduğu için saldırıların hedefi oluyor. Özellikle genç kadınlar bu sömürü sistemini kabul etmiyor. Bu nedenle taciz, tecavüz ve şiddet artıyor” dedi.

İRADESİZLEŞTİRME POLİTİKASI

Genç kadınlara yönelik taciz ve tecavüzün iradesizleştirme politikası olduğunun altını çizen Can, “Var olan politikalarla sömürü sistemi kabul ettirilmeye çalışıyorlar. Taciz ve tecavüz karşısında özelde genç kadınlar kendi haklarını nasıl savunacaklarının farkında değil. Genç kadınlarla buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu politikalar sonucunda çözüm olarak ya taciz eden kişi ile evlenme ya intihar yada bunu kader olarak görüp yaşamını sürdürüyor. Bunlar yaşanırken aynı zamanda bir çözüm ve alternatif içerisinde de oluyor” diye konuştu.

‘BİR ÖFKE AÇIĞA ÇIKTI’

Genç kadınlara yönelik politikalar karşısında bir öfkenin açığa çıktığını ifade eden Can, “Bizim bu hamleyle yürüttüğümüz, genç kadınları bir araya getiren, derdini anlatabilecek, çözüm yaratabilecek alanlar yaratmak. Aynı zamanda özsavunmayı yaratmayı sağlamak. Sadece fiziki bir özsavunma değil, fikri, duygusal ve ruhsal anlamda bir özsavunma mekanizmasına ihtiyaç var. Bunu yaparken bir köyden bir kente kadar bütün genç kadınlara ulaşmak, sorunlarını dinlemek, çözüm üretmeyi amaçlıyoruz” diye belirtti.

1 EYLÜL’E AKIŞ

Genç kadınların, bu politikalara karşı bir çıkış yolu arayışı içerisinde olduğunu vurgulayan Can, şunları söyledi: “Bir çıkış yolunun var olduğunu tartıştığımızda, gözlerdeki parıltıyı yakalayabiliyoruz. Tüm bunlara karşı yaratmak istediğimiz hareketliliği ve başkaldırıyı, gözlerin parıltısından bile görebiliyoruz. Bir etkinlikte bir araya geldiğimiz, bir güven ve inanç oluşuyor. Birlik ve beraberlik oluştuğunda bir başkaldırıyı net olarak görebiliyoruz. Bu birlik ve beraberlik ile 1 Eylül’e akış olacak. 1 Eylül’de taciz, tecavüz, işsizlik, eğitim politikalarına karşı, halkların düşmanlığını yaratmaya çalışan politikalara karşı alanlarda olacağız.”

NC / Nîştiman Amed